Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου

Βιβλιοδρομίες 2022

postit

Ημερομηνία διεξαγωγής

13 Μαΐου 2022

Ώρες:
16:00 - 18:00

Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ώρες του διαγωνισμού στα τηλέφωνα:

Πληροφορίες διαγωνισμού

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ είναι ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου που προκηρύσσεται από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα για 23η συνεχόμενη χρονιά. Είναι ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν τέσσερα (4) βιβλία τα οποία εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική ενότητα και να επεξεργαστούν θέματα σχετικά με τα βιβλία που διάβασαν.

Στην εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων συμβάλλει στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της ζωής, τον προβληματίζει και διευρύνει ουσιαστικά τις προσωπικές του εμπειρίες.

Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων, είναι και η ουσιαστική επαφή με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς.

Η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας τους είναι ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος, καθώς με τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού προβλέπεται και η ομαδική συμμετοχή.

Δικαίωμα συμμετοχής

​Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Απόδημου Ελληνισμού.
 

Λεπτομέρειες – Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

  • Στις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά, έχοντας διαβάσει τα τέσσερα (4) βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτούν. 
  • Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, οι ομάδες θα αποτελούνται από δύο (2) έως τέσσερα (4) μέλη, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία της ομάδας, προτείνεται κάθε μέλος να έχει διαβάσει όλα τα βιβλία.
  • Οι Βιβλιοδρόμοι επιτρέπεται να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Επιτρέπονται, ακόμη, σημειώσεις των παιδιών πάνω στα βιβλία, αρκεί να είναι μικρής έκτασης.
  • Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να επεξεργαστούν γραπτά θέματα, σχετικά με τα βιβλία που διάβασαν. Με τον τρόπο αυτό κάθε Βιβλιοδρόμος αξιολογείται στην κατανόηση της δομής και της πλοκής του περιεχομένου των βιβλίων, των χαρακτήρων, αλλά και στην εμπέδωση της δημιουργικής πρόσληψης των αφηγηματικών και γλωσσικών στοιχείων.
  • Κάθε συμμετοχή, ατομική ή ομαδική, μπορεί να συγκεντρώσει έως χίλια (1.000) μόρια. Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τα 800 μόρια.
  • Οι βαθμολογίες, τα θέματα και τα γραπτά του Διαγωνισμού δεν δημοσιοποιούνται. 
  • Ως ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί η 13η Μαΐου 2022,  ημέρα Παρασκευή.

Τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις θα επιδοθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος θα ανακοινωθούν κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Όλοι οι Βιβλιοδρόμοι θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.

Θα απονεμηθούν συνολικά είκοσι τρία (23) βραβεία και έξι (6) τιμητικές διακρίσεις:

Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν λάβει όλα τα μέτρα προστασίας διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την μετέπειτα ψήφιση του Ν.4624/2019 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Λαμβάνοντας υπόψιν την θεμελιώδη σημασία που έχει για το Σχολείο μας ο σεβασμός και η προστασία της προσωπικότητας των παιδιών, παρακαλούμε να υπογράψετε την Δήλωση Συγκατάθεσης Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον επιθυμείτε το τέκνο σας να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ στις 13 Μαΐου 2022.

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2022 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «1922-2022: 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή». Μέσα από λογοτεχνικές διαδρομές τα παιδιά θα αποκτήσουν πλούσιες γνώσεις, θα αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και θα κατανοήσουν πως η  Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε ο νεότερος ελληνισμός. Δεν ήταν τόσο ο ενταφιασμός στα χαλάσματα της Σμύρνης της πολιτικής της Μεγάλης Ιδέας, ήταν ο αφανισμός και η προσφυγοποίηση των ελληνικών κοινοτήτων της Ανατολίας υπό συνθήκες πρωτοφανείς. Θεωρώντας ότι ο Μικρασιατικός πόλεµος και η συνακόλουθη καταστροφή επηρέασε και διαµόρφωσε τον χαρακτήρα της σύγχρονης Ελλάδας, επιδιώκουµε οι µαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και συνείδηση και να έρθουν σε γόνιµη και ουσιαστική επαφή µε τα πολιτιστικά στοιχεία που προσκόµισαν στον ελληνικό χώρο οι Μικρασιάτες πρόσφυγες. Επίσης να γνωρίσουν  τα προβλήµατα αποκατάστασης και ενσωµάτωσής τους και να αποκομίσουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη σύγχρονη πραγματικότητα.

​Οι τίτλοι των βιβλίων παρουσιάζονται στους καταλόγους που ακολουθούν.

Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της Δ’ Δημοτικού:

Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της Ε’ Δημοτικού:

Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ’ Δημοτικού:

  • Οι μαθητές-μαθήτριες ή οι ομάδες μαθητών-μαθητριών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 31 Μαρτίου 2022, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.
  • Αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων δεν μπορούν να γίνουν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της φόρμας εγγραφής.
  • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Γιώργο Κιούση, τηλ. 210 9656200: Δευτέρα ώρες 13:00 – 16:00 και Πέμπτη ώρες 12:00 – 16:00.

Θέματα και αποτελέσματα προηγούμενων ετών, καθώς και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.